Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

430,54 €
Pressupost actual / hab.: 451,55 €

Pressupost inicial

55,52 M€
Pressupost actual: 58,23 M€

% execució

21,87 %
Ingrés real són 12,73 M€

% sobre el total del press.

35,45 %

Mitjana ingrés provincial

3,15 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 74,09% 41,13 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,03% 14.000 €
De comunitats autònomes 22,80% 12,66 M€
D'entitats locals 2,89% 1,61 M€
D'empreses privades 0,06% 33.700 €
De l'exterior 0,14% 75.386 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.