Transport públic

Despesa pres. / hab.

22,35 €

Despesa pressupostada

2,77 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 2,77 M€

% sobre el total del press.

2,26 %

Mitjana despesa provincial

763.156,35 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del transport 100,00% 2,77 M€
Transport de viatgers 100,00% 2,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.