Transport públic

Pressupost inicial / hab.

34,43 €
Pressupost actual / hab.: 28,11 €

Pressupost inicial

4,32 M€
Pressupost actual: 3,53 M€

% execució

96,03 %
Despesa real són 3,39 M€

% sobre el total del press.

3,12 %

Mitjana despesa provincial

1,35 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transport de viatgers 100,00% 4,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 0,33% 14.352,55 €
Transferències corrents 99,67% 4,31 M€