Transport públic

Pressupost inicial / hab.

36,96 €
Pressupost actual / hab.: 43,06 €

Pressupost inicial

4,77 M€
Pressupost actual: 5,55 M€

% execució

51,61 %
Despesa real són 2,87 M€

% sobre el total del press.

3,57 %

Mitjana despesa provincial

4,18 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 0,32% 15.150 €
Transferències corrents 99,68% 4,75 M€