Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

5,00 €
Despesa pres act. / hab.: 6,13 €

Despesa pressupostada

635.472,6 €
Despesa actualitzada: 778.191,7 €

% execució

87,58 %
Despesa real són 681.560,9 €

% sobre el total del press.

0,47 %

Mitjana despesa provincial

572.213,7 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 86,38% 548.891,3 €
Protecció dels consumidors i usuaris 13,62% 86.581,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,85% 501.079,7 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,52% 79.592,9 €
Transferències corrents 5,48% 34.800 €
Inversions reals 3,15% 20.000 €