Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

6,13 €
Estimació inicial: 5,00 €

Despesa pressupostada

778.191,69 €
Estimació inicial: 635.472,64 €

% execució

87,58 %
Despesa real són 681.560,86 €

% sobre el total del press.

0,57 %

Mitjana despesa provincial

572.213,68 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 97,69% 620.794,99 €
Protecció dels consumidors i usuaris 24,77% 157.396,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,85% 501.079,73 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,52% 79.592,91 €
Transferències corrents 5,48% 34.800 €
Inversions reals 3,15% 20.000 €