De l'exterior

Ingrés pres. / hab.

2,86 €
Estimació inicial: 0,64 €

Ingrés pressupostat

366.636,51 €
Estimació inicial: 81.617,87 €

% execució

53,78 %
Ingrés real són 197.180,93 €

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana ingrés provincial

198.129,88 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 61,26% 50.000 €
Del FEDER 38,74% 31.617,87 €
Altres transferències de la Unió Europea 349,21% 285.018,64 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.