De l'exterior

Ingrés pres. / hab.

0,64 €
Estimació inicial: 0,64 €

Ingrés pressupostat

81.617,87 €
Estimació inicial: 81.617,87 €

% execució

No disp.
L'any passat 0,36 %

% sobre el total del press.

0,06 %

Mitjana ingrés provincial

198.129,88 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 61,26% 50.000 €
Del FEDER 38,74% 31.617,87 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.