De l'exterior

Ingrés pres. / hab.

3,93 €
Estimació inicial: 3,49 €

Ingrés pressupostat

503.811,52 €
Estimació inicial: 447.084,45 €

% execució

2,11 %
Ingrés real són 10.620,03 €

% sobre el total del press.

0,34 %

Mitjana ingrés provincial

224.042,23 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 11,18% 50.000 €
Del FEDER 21,70% 97.030,73 €
Altres transferències de la Unió Europea 79,80% 356.780,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.