Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

12,50 €
Estimació inicial: 12,50 €

Despesa pressupostada

1,6 M€
Estimació inicial: 1,6 M€

% execució

79,28 %
Despesa real són 1,27 M€

% sobre el total del press.

1,09 %

Mitjana despesa provincial

523.872,84 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 84,21% 1,35 M€
Protecció dels consumidors i usuaris 15,85% 254.068,73 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,59% 698.695,63 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,35% 133.886,97 €
Transferències corrents 48,05% 770.189,16 €