De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

5,91 €
Pressupost actual / hab.: 6,42 €

Pressupost inicial

766.382,53 €
Pressupost actual: 832.324,47 €

% execució

3,45 %
Ingrés real són 28.735,9 €

% sobre el total del press.

0,55 %

Mitjana ingrés provincial

118.846,39 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 6,52% 50.000 €
Del FEDER 12,66% 97.030,73 €
Altres transferències de la Unió Europea 80,81% 619.351,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.