De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

3,43 €
Pressupost actual / hab.: 5,29 €

Pressupost inicial

445.021,99 €
Pressupost actual: 686.331,39 €

% execució

5,62 %
Ingrés real són 38.605 €

% sobre el total del press.

0,45 %

Mitjana ingrés provincial

194.539,85 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 11,24% 50.000 €
Del FEDER 21,35% 94.993,14 €
Altres transferències de la Unió Europea 67,42% 300.028,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.