Proposta per al 2022

Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

13,16 €

Pressupost inicial

1,71 M€

Despesa vs. exercici anterior

106,47 %

% sobre el total del press.

1,11 %

Mitjana despesa provincial

1,16 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 83,65% 1,43 M€
Protecció dels consumidors i usuaris 16,35% 279.039,73 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,97% 767.447,23 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,14% 138.869,05 €
Transferències corrents 46,89% 800.189,16 €