De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

2,10 €
Pressupost actual / hab.: 2,40 €

Pressupost inicial

270.333,63 €
Pressupost actual: 309.490,43 €

% execució

78,12 %
Ingrés real són 241.783,49 €

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

354.659,67 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons Social Europeu 18,50% 50.000 €
Del FEDER 28,53% 77.136 €
Altres transferències de la Unió Europea 52,97% 143.197,63 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.