Proposta per al 2023

Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

7,56 €

Pressupost inicial

976.558,02 €

Despesa vs. exercici anterior

57,23 %

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

976.558,02 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 66,32% 647.656,02 €
Protecció dels consumidors i usuaris 33,68% 328.902 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,95% 849.099,98 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,05% 127.458,04 €
Transferències corrents 0,00% 0 €