Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

14,31 €

Pressupost inicial

1,76 M€

% execució

164,31 %
Ingrés real són 2,89 M€

% sobre el total del press.

1,44 %

Mitjana ingrés provincial

711.772,61 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 8,04% 141.445,44 €
Rendes de béns immobles 3,36% 59.093,3 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 88,60% 1,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.