Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

13,85 €

Pressupost inicial

1,7 M€

% execució

169,79 %
Ingrés real són 2,89 M€

% sobre el total del press.

1,39 %

Mitjana ingrés provincial

416.169,03 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 6,87% 116.995,44 €
Rendes de béns immobles 3,42% 58.140 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 89,71% 1,53 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.