Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

12,12 €

Pressupost inicial

1,5 M€

% execució

222,73 %
Ingrés real són 3,34 M€

% sobre el total del press.

1,45 %

Mitjana ingrés provincial

420.192,94 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 9,46% 141.925,12 €
Rendes de béns immobles 11,44% 171.679,3 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 79,10% 1,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.