Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

20,02 €

Ingrés pressupostat

2,48 M€

% execució

151,60 %
Ingrés real són 3,77 M€

% sobre el total del press.

2,33 %

Mitjana ingrés provincial

293.911,74 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 3,29% 81.806,38 €
Dividends i participació en beneficis 38,24% 950.000 €
Rendes de béns immobles 5,47% 135.912,68 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 53,00% 1,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.