Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

20,28 €

Pressupost inicial

2,52 M€

% execució

149,65 %
Ingrés real són 3,77 M€

% sobre el total del press.

2,36 %

Mitjana ingrés provincial

498.092,53 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 3,38% 84.956,38 €
Dividends i participació en beneficis 37,74% 950.000 €
Rendes de béns immobles 5,44% 136.865,98 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 53,44% 1,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.