Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

37,86 €

Pressupost inicial

4,7 M€

% execució

93,91 %
Ingrés real són 4,42 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana ingrés provincial

411.138,45 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 2,50% 117.589 €
Dividends i participació en beneficis 42,51% 2 M€
Rendes de béns immobles 1,42% 66.699,66 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 53,57% 2,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.