Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

20,81 €

Pressupost inicial

2,61 M€

% execució

99,34 %
Ingrés real són 2,59 M€

% sobre el total del press.

2,12 %

Mitjana ingrés provincial

473.122,57 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,04% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 24,89% 650.000 €
Rendes de béns immobles 0,38% 9.899,66 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 74,69% 1,95 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.