Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

16,04 €
Estimació inicial: 16,04 €

Ingrés pressupostat

2,02 M€
Estimació inicial: 2,02 M€

% execució

96,11 %
Ingrés real són 1,94 M€

% sobre el total del press.

1,50 %

Mitjana ingrés provincial

311.825,9 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 51,37% 1,04 M€
Rendes de béns immobles 0,49% 9.899,66 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 48,09% 972.561,18 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.