Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

13,64 €
Pressupost actual / hab.: 13,99 €

Pressupost inicial

1,73 M€
Pressupost actual: 1,78 M€

% execució

107,47 %
Ingrés real són 1,91 M€

% sobre el total del press.

1,30 %

Mitjana ingrés provincial

487.027,97 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,06% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 40,07% 694.000 €
Rendes de béns immobles 1,35% 23.461,34 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 58,52% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.