Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

13,64 €
Ingrés pres act. / hab.: 13,99 €

Ingrés pressupostat

1,7 M€
Ingrés actualitzat: 1,8 M€

% execució

107,47 %
Ingrés real són 1,9 M€

% sobre el total del press.

1,27 %

Mitjana ingrés provincial

348.917,4 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,06% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 40,07% 694.000 €
Rendes de béns immobles 1,35% 23.461,3 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 58,52% 1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.