Dividends i participació en beneficis

Ingrés pres. / hab.

4,51 €
Estimació inicial: 4,51 €

Ingrés pressupostat

579.000 €
Estimació inicial: 579.000 €

% execució

116,75 %
Ingrés real són 676.000 €

% sobre el total del press.

0,40 %

Mitjana ingrés provincial

1,51 M€

Sobre aquesta partida

Recursos procedents de dividends i participacions en beneficis derivats d'inversions financeres o de drets legalment establerts. Per conceptes, s'han de diferenciar els dividends i participacions en beneficis percebudes en funció de les entitats i subjectes participats per l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Divid. i partic. en empr., EPE i altres org. púb. 100,00% 579.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.