Dividends i participació en beneficis

Ingrés pres. / hab.

4,21 €
Estimació inicial: 4,21 €

Ingrés pressupostat

540.000 €
Estimació inicial: 540.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 116,75 %

% sobre el total del press.

0,37 %

Mitjana ingrés provincial

540.000 €

Sobre aquesta partida

Recursos procedents de dividends i participacions en beneficis derivats d'inversions financeres o de drets legalment establerts. Per conceptes, s'han de diferenciar els dividends i participacions en beneficis percebudes en funció de les entitats i subjectes participats per l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Divid. i partic. en empr., EPE i altres org. púb. 100,00% 540.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.