Dividends i participació en beneficis

Pressupost inicial / hab.

7,71 €
Pressupost actual / hab.: 7,71 €

Pressupost inicial

1.000.000 €
Pressupost actual: 1.000.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

0,65 %

Mitjana ingrés provincial

363.409,4 €

Sobre aquesta partida

Recursos procedents de dividends i participacions en beneficis derivats d'inversions financeres o de drets legalment establerts. Per conceptes, s'han de diferenciar els dividends i participacions en beneficis percebudes en funció de les entitats i subjectes participats per l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Divid. i partic. en empr., EPE i altres org. púb. 100,00% 1.000.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.