Divid. i partic. en empr., EPE i altres org. púb.

Pressupost inicial / hab.

7,66 €

Pressupost inicial

950.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 950.000 €

% sobre el total del press.

0,89 %

Mitjana ingrés provincial

310.748,96 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran tant els dividends i participacions en beneficis de societats i entitats dependents de l'entitat local com els corresponents a societats i entitats en què l'entitat local sigui un mer partícip. Als efectes anteriors, s'entén que la societat o entitat depèn de l'entitat local quan es doni alguna de les següents circumstàncies: a) Que l'entitat local, els seus ens dependents, vinculats o participats per aquesta, participin en el seu capital social, directament o indirectament de forma majoritària; b) que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrants o dependents de l'entitat local o participats per aquesta, disposi de drets de vot majoritaris a la societat, bé directament, bé mitjançant acords amb altres socis d'aquesta última; c) que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrants o dependents de l'entitat local o participats per aquesta, tingui dret a nomenar oa destituir la majoria dels membres dels òrgans de govern de la societat, bé directament, bé mitjançant acords amb altres socis d'aquesta última; d) que l'administrador únic o algun dels membres del Consell d'administració de la societat, hagin estat designats en qualitat de membres o consellers per l'entitat local, organisme o societat mercantil dependents de l'entitat local o participats per aquesta.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dividends i particip. en empreses municipals i EPE 100,00% 950.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.