Rendes de béns immobles

Ingrés pres. / hab.

0,53 €

Ingrés pressupostat

66.699,66 €

% execució

15,14 %
Ingrés real són 10.100 €

% sobre el total del press.

0,06 %

Mitjana ingrés provincial

50.205,47 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de l'aprofitament, ús o gaudi per tercers dels béns immobles patrimonials.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments finques urbanes 100,00% 66.699,66 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.