Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

7,99 €
Pressupost actual / hab.: 7,99 €

Pressupost inicial

1,04 M€
Pressupost actual: 1,04 M€

% execució

92,75 %
Ingrés real són 961.312,78 €

% sobre el total del press.

0,67 %

Mitjana ingrés provincial

329.065,39 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessions admin. amb contraprestació periòdica 50,10% 519.286,24 €
Concessions admin. amb contraprest. no periòdica 17,45% 180.888,61 €
Drets de superfície amb prestació periòdica 32,45% 336.320,86 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.