Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

8,07 €
Pressupost actual / hab.: 8,07 €

Pressupost inicial

1,04 M€
Pressupost actual: 1,04 M€

% execució

65,88 %
Ingrés real són 685.530,12 €

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana ingrés provincial

162.696,73 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessions admin. amb contraprestació periòdica 50,30% 523.392,24 €
Concessions admin. amb contraprest. no periòdica 17,38% 180.888,61 €
Drets de superfície amb prestació periòdica 32,32% 336.320,86 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.