Concessions admin. amb contraprest. no periòdica

Ingrés pres. / hab.

1,30 €
Estimació inicial: 1,30 €

Ingrés pressupostat

166.682,84 €
Estimació inicial: 166.682,84 €

% execució

83,76 %
Ingrés real són 139.618,86 €

% sobre el total del press.

0,11 %

Mitjana ingrés provincial

33.941,02 €

Sobre aquesta partida

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, a preu fet o amb caràcter no periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Conces. admin. amb contraprestació no periòdica 100,00% 166.682,84 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.