Drets de superfície amb prestació periòdica

Pressupost inicial / hab.

10,69 €

Pressupost inicial

1,34 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,34 M€

% sobre el total del press.

1,17 %

Mitjana ingrés provincial

436.900,21 €

Sobre aquesta partida

S'inclourà el dret econòmic o l'ingrés de la contraprestació a favor de l'entitat local per la cessió de terrenys de la seva propietat per al seu ús, amb fins edificatoris, el superficiari durant el temps que s'estableixi pels plans o convenis corresponents, revertint a l'entitat local dels esmentats terrenys i edificacions quan es produeixi l'extinció del dret. La contraprestació que s'inclogui en aquest concepte consistirà en un cànon periòdic.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Productes de concessions i aprofitaments especials.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.