Drets de superfície amb prestació periòdica

Ingrés pres. / hab.

2,90 €
Estimació inicial: 2,90 €

Ingrés pressupostat

368.109,35 €
Estimació inicial: 368.109,35 €

% execució

92,13 %
Ingrés real són 339.128,13 €

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana ingrés provincial

283.780,9 €

Sobre aquesta partida

S'inclourà el dret econòmic o l'ingrés de la contraprestació a favor de l'entitat local per la cessió de terrenys de la seva propietat per al seu ús, amb fins edificatoris, el superficiari durant el temps que s'estableixi pels plans o convenis corresponents, revertint a l'entitat local dels esmentats terrenys i edificacions quan es produeixi l'extinció del dret. La contraprestació que s'inclogui en aquest concepte consistirà en un cànon periòdic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Drets de superfície amb prestació periòdica 100,00% 368.109,35 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.