Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

35,11 €
Estimació inicial: 6,71 €

Despesa pressupostada

4,46 M€
Estimació inicial: 852.000 €

% execució

29,61 %
Despesa real són 1,32 M€

% sobre el total del press.

3,27 %

Mitjana despesa provincial

3,23 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova maquinària, instal. i utillatge 11,20% 95.397,54 €
Inversió nova en mobiliari 37,27% 317.580,7 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 474,87% 4,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.