Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

30,01 €

Despesa pressupostada

3,81 M€

% execució

No disp.
L'any passat 154,95 %

% sobre el total del press.

2,62 %

Mitjana despesa provincial

3,81 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 9,29% 354.053 €
Inversió nova en mobiliari 14,91% 568.328,51 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 75,80% 2,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.