Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

16,15 €

Despesa pressupostada

2,05 M€

% execució

64,36 %
Despesa real són 1,32 M€

% sobre el total del press.

1,45 %

Mitjana despesa provincial

2,88 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 17,26% 354.053 €
Inversió nova en mobiliari 15,71% 322.328,51 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 84,29% 1,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.