Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

61,66 €
Estimació inicial: 29,72 €

Despesa pressupostada

7,91 M€
Estimació inicial: 3,81 M€

% execució

41,72 %
Despesa real són 3,3 M€

% sobre el total del press.

5,43 %

Mitjana despesa provincial

2,9 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 9,29% 354.053 €
Inversió nova maquinària, instal. i utillatge 0,72% 27.610,23 €
Inversió nova en mobiliari 30,13% 1,15 M€
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 167,35% 6,38 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.