Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

61,93 €
Estimació inicial: 31,06 €

Despesa pressupostada

7,94 M€
Estimació inicial: 3,98 M€

% execució

3,11 %
Despesa real són 246.791,14 €

% sobre el total del press.

5,38 %

Mitjana despesa provincial

2,19 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 8,89% 354.053 €
Inversió nova en mobiliari 22,53% 897.494,62 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 168,00% 6,69 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.