Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Pressupost inicial / hab.

41,29 €
Pressupost actual / hab.: 73,77 €

Pressupost inicial

5,35 M€
Pressupost actual: 9,57 M€

% execució

22,41 %
Despesa real són 2,14 M€

% sobre el total del press.

6,27 %

Mitjana despesa provincial

4,43 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 24,01% 1,29 M€
Inversió nova maquinària, instal. i utillatge 5,60% 300.000 €
Inversió nova en mobiliari 8,59% 460.000 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 61,80% 3,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.