Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

0,26 €

Pressupost inicial

32.360,49 €

% execució

417,15 %
Despesa real són 134.992,68 €

% sobre el total del press.

0,02 %

Mitjana despesa provincial

421.969,19 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 32.360,49 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.