Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

16,55 €
Pressupost actual / hab.: 17,22 €

Pressupost inicial

2,09 M€
Pressupost actual: 2,17 M€

% execució

17,53 %
Despesa real són 380.722,87 €

% sobre el total del press.

1,61 %

Mitjana despesa provincial

563.662,25 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 100,00% 2,09 M€
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 2,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.