Inversions reposició infraest. i béns ús general

Despesa pres. / hab.

23,80 €
Estimació inicial: 14,73 €

Despesa pressupostada

3,02 M€
Estimació inicial: 1,87 M€

% execució

21,90 %
Despesa real són 661.717,35 €

% sobre el total del press.

2,22 %

Mitjana despesa provincial

569.126,66 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 4,24% 79.366,15 €
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 157,18% 2,94 M€
Inversió reposició mobiliari ús general 0,18% 3.390,46 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.