Inversions reposició infraest. i béns ús general

Despesa pres. / hab.

13,43 €

Despesa pressupostada

1,71 M€

% execució

38,79 %
Despesa real són 661.717,35 €

% sobre el total del press.

1,20 %

Mitjana despesa provincial

494.525,52 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 100,00% 1,71 M€
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 1,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.