Inversions reposició infraest. i béns ús general

Despesa pres. / hab.

22,17 €
Estimació inicial: 13,30 €

Despesa pressupostada

2,84 M€
Estimació inicial: 1,71 M€

% execució

38,14 %
Despesa real són 1,08 M€

% sobre el total del press.

1,95 %

Mitjana despesa provincial

494.525,52 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 166,71% 2,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.