Inversions reposició infraest. i béns ús general

Despesa pres. / hab.

26,99 €
Estimació inicial: 15,77 €

Despesa pressupostada

3,46 M€
Estimació inicial: 2,02 M€

% execució

9,28 %
Despesa real són 321.237,12 €

% sobre el total del press.

2,34 %

Mitjana despesa provincial

1,08 M€

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 2,33% 47.155,82 €
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 168,82% 3,41 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.