Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

7,83 €
Pressupost actual / hab.: 27,90 €

Pressupost inicial

1,01 M€
Pressupost actual: 3,6 M€

% execució

23,00 %
Despesa real són 827.635,09 €

% sobre el total del press.

2,32 %

Mitjana despesa provincial

703.087,79 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 100,00% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.