Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

6,13 €
Pressupost actual / hab.: 22,61 €

Pressupost inicial

790.000 €
Pressupost actual: 2,92 M€

% execució

0,14 %
Despesa real són 4.171,12 €

% sobre el total del press.

1,78 %

Mitjana despesa provincial

927.554,55 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 89,87% 710.000 €
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 10,13% 80.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.