Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

78,01 €
Estimació inicial: 64,97 €

Despesa pressupostada

9,79 M€
Estimació inicial: 8,15 M€

% execució

80,48 %
Despesa real són 7,88 M€

% sobre el total del press.

8,66 %

Mitjana despesa provincial

380.750,85 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,12% 8,16 M€
Elements de transport 13,08% 1,07 M€
Mobiliari 0,01% 838 €
Equips per a processos d'informació 5,46% 445.506,51 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 1,41% 114.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.