Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

70,22 €
Estimació inicial: 30,37 €

Despesa pressupostada

9,01 M€
Estimació inicial: 3,9 M€

% execució

37,10 %
Despesa real són 3,34 M€

% sobre el total del press.

6,19 %

Mitjana despesa provincial

570.334,63 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 229,18% 8,93 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 1,70% 66.158,21 €
Mobiliari 0,34% 13.180 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.