Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

21,25 €

Despesa pressupostada

2,7 M€

% execució

62,85 %
Despesa real són 1,7 M€

% sobre el total del press.

1,90 %

Mitjana despesa provincial

562.758,68 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,00% 2,7 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.