Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

60,82 €
Estimació inicial: 22,65 €

Despesa pressupostada

7,8 M€
Estimació inicial: 2,9 M€

% execució

4,96 %
Despesa real són 387.306,47 €

% sobre el total del press.

5,28 %

Mitjana despesa provincial

1,7 M€

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 268,56% 7,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.