Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

42,20 €
Pressupost actual / hab.: 83,37 €

Pressupost inicial

5,47 M€
Pressupost actual: 10,81 M€

% execució

2,94 %
Despesa real són 317.349,41 €

% sobre el total del press.

7,09 %

Mitjana despesa provincial

617.070,11 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,00% 5,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.