Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

46,27 €
Pressupost actual / hab.: 123,98 €

Pressupost inicial

5,97 M€
Pressupost actual: 15,99 M€

% execució

9,54 %
Despesa real són 1,53 M€

% sobre el total del press.

9,73 %

Mitjana despesa provincial

655.665,42 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals 73,22% 4,37 M€
Edificis i altres construccions 26,78% 1,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.