Despeses en inversions de caràcter immaterial

Despesa pres. / hab.

0,79 €

Despesa pressupostada

99.902 €

% execució

No disp.
L'any passat 179,70 %

% sobre el total del press.

0,07 %

Mitjana despesa provincial

94.827,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs, campanyes de promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics, investigació i similars, així com aquelles inversions en actius immobilitzats intangibles, com concessions administratives, propietat industrial, obtenció de patents, marques i propietat intel·lectual, o qualsevol altres d'aquesta naturalesa, relacionats amb l'activitat de l'entitat local o els seus organismes autònoms. S'inclouen els contractes de leasing quan s'hagi d'exercir l'opció de compra en els termes que, a continuació, s'especifiquen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Despeses en aplicacions informàtiques 100,00% 99.902 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.