Despeses en inversions de caràcter immaterial

Despesa pres. / hab.

1,39 €
Estimació inicial: 0,51 €

Despesa pressupostada

178.509,61 €
Estimació inicial: 65.980 €

% execució

44,16 %
Despesa real són 78.828,19 €

% sobre el total del press.

0,12 %

Mitjana despesa provincial

321.971 €

Sobre aquesta partida

Despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs, campanyes de promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics, investigació i similars, així com aquelles inversions en actius immobilitzats intangibles, com concessions administratives, propietat industrial, obtenció de patents, marques i propietat intel·lectual, o qualsevol altres d'aquesta naturalesa, relacionats amb l'activitat de l'entitat local o els seus organismes autònoms. S'inclouen els contractes de leasing quan s'hagi d'exercir l'opció de compra en els termes que, a continuació, s'especifiquen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Despeses en aplicacions informàtiques 270,55% 178.509,61 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.