Despeses en inversions de béns patrimonials

Despesa pres. / hab.

0,79 €

Despesa pressupostada

100.000 €

% execució

266,69 %
Despesa real són 266.691,57 €

% sobre el total del press.

0,07 %

Mitjana despesa provincial

111.443,69 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que afectin els béns a què es refereix l'article 6 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, és a dir els que, sent propietat de l'entitat local, no estiguin destinats a ús públic ni afectats a algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a aquella.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,00% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.