Despeses en inversions de béns patrimonials

Despesa pres. / hab.

3,38 €
Estimació inicial: 0,78 €

Despesa pressupostada

433.158,33 €
Estimació inicial: 100.000 €

% execució

117,81 %
Despesa real són 510.288,35 €

% sobre el total del press.

0,30 %

Mitjana despesa provincial

111.443,69 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que afectin els béns a què es refereix l'article 6 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, és a dir els que, sent propietat de l'entitat local, no estiguin destinats a ús públic ni afectats a algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a aquella.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 433,16% 433.158,33 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.