Despeses en inversions de béns patrimonials

Pressupost inicial / hab.

8,53 €
Pressupost actual / hab.: 33,70 €

Pressupost inicial

1,1 M€
Pressupost actual: 4,35 M€

% execució

21,48 %
Despesa real són 933.508,19 €

% sobre el total del press.

2,80 %

Mitjana despesa provincial

142.643,11 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que afectin els béns a què es refereix l'article 6 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, és a dir els que, sent propietat de l'entitat local, no estiguin destinats a ús públic ni afectats a algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a aquella.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,00% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.